Urob to aj vystrašený

[v Charane] Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi [pre svoj vlastný prospech] zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 1.MOJŽIŠOVA 12:1

Ako by ste sa cítili, keby vám Boh povedal, aby ste opustili svoj domov, svoju rodinu a všetko, čo je vám známe, pohodlné a vydali sa ktovie kam? Báli by ste sa? Presne to bola výzva, ktorej čelil aj Abram a vystrašila ho. Preto mu Boh neustále opakoval: „Neboj sa.“

Elisabeth Elliot, ktorej manžel bol zabitý spolu so štyrmi ďalšími misionármi v Ekvádore, rozprávala, ako jej život úplne ovládol strach. Zakaždým, keď sa snažila vykročiť, zastavil ju strach, až kým jej priateľka nepovedal niečo, čo ju oslobodilo. Povedala jej: „Prečo to neurobíš aj vystrašená?“ Elisabeth Elliot a Rachel Saint, sestra jedného zo zavraždených misionárov, pokračovali v evanjelizácii indiánskych kmeňov, vrátané ľudí, ktorí zabili jej manžela a brata Rachel.

Ak s niečím budeme čakať, kým sa nebudeme báť, pravdepodobne urobíme veľmi málo pre Boha, pre iných alebo dokonca aj pre seba. Abram a Jozua museli vykročiť vo viere a poslušnosti Bohu, aby urobili to, čo im prikázal – aj keď sa cítili vystrašení. My môžeme urobiť to isté!


Rozhodnite sa, že váš život nebude ovládať strach, ale Božie Slovo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon