Viac ako víťaz

Viac ako víťaz

Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. – RIMANOM 8:37

Boh nám dáva sny do budúcnosti, ale niekedy sa tieto sny môžu zdať nemožné. Vtedy prichádza strach.

Ak si odhodlaný nikdy sa nevzdať svojho sna, musíš riskovať – byť odvážny. Potrebuješ porozumieť, že odvaha nie je absencia strachu, je to napredovanie dopredu aj napriek pocitom strachu. Takže, ak čelíš situáciám, v ktorých si vystrašený alebo zastrašený, modli sa za Božiu milosť, aby ti dala smelosť a odvahu, aby si sa aj napriek pocitu strachu mohol pohnúť ďalej.

Duch strachu sa ťa vždy bude snažiť zdržať na ceste napredovania. Nepriateľ celé stáročia používa strach, aby zastavil ľudí a ani teraz nezmení svoju stratégiu. Ale môžeš poraziť strach, lebo si viac ako víťaz skrze Krista, ktorý nás miluje.

Chcem ťa povzbudiť, aby si bol odhodlaný čeliť strachu, keď príde. Stoj pevne, dôverujúc Bohu a vediac, že On je stále s tebou.


Modlitba

Bože, hoci sa cítim vystrašený, verím Tvojmu Slovu, ktoré hovorí, že som viac ako víťaz. Môžem naplniť každý sen, ktorý si mi dal, pretože ma miluješ a dávaš mi víťazstvo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon