Zaži nový začiatok

A obnovovali sa v duchu svojej mysle [majúc nový mentálny a duchovný postoj]. – EFEŽANOM 4:23

Biblia je plná príbehov o ľuďoch, ktorí zažívali nové začiatky. Mojžiš sa stal vodcom po tom, ako bol pastierom štyridsať rokov. Pavol nenávidel Krista, kým ho Boh neobnovil a neurobil z neho jedného z najväčších apoštolov všetkých čias.

Keď prijmeme Ježiša ako svojho Spasiteľa, je to úplne nový začiatok. Staneme sa novým stvorením s príležitosťou učiť sa žiť novým spôsobom. Avšak, prvým krokom k zažívaniu tohto nového života je viera, že taký život je dostupný aj pre teba.

Efežanom 4:23 hovorí, že musíme neustále obnovovať svoje mysle a postoje. Je ľahké čítať v Biblii o skvelých ľuďoch a myslieť si, že zďaleka nie si ako oni, ale akonáhle začneš takto premýšľať, potrebuješ si obnoviť svoju myseľ správnym spôsobom.

Rozhodni sa zmýšľať v súlade s Božím Slovom – nie podľa pocitov. Prijmi Jeho lásku a zaži nový začiatok. Život sa stane oveľa sladším, ak žiješ s postojom: Boh ma úplne mení zvnútra navonok. Dáva mi nový začiatok a predo mnou sú väčšie veci ako za mnou.Modlitba

Pane, chcem obnoviť svoju myseľ Tvojím Slovom. Viem, že máš pre mňa nový začiatok a povolávaš ma rovnako ako Mojžiša a Pavla. Prijímam to dnes, veriac, že to splníš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon