Odnos, ne religija

‘’A sada ste se, u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, približili Hristovom krvlju.’’ Efescima 2:13

Nekada sam bila ono što ja nazivam ‘’religiozni vernik’’, i u to vreme, molila sam Boga za pomoć samo kada bih se našla u teškim i kriznim situacijama, ili onda kada nisam mogla sama da pronađem rešenje. Takođe, u to vreme sam se molila – doduše, ne mnogo – ali sam se molila zato što je to bilo ‘’religiozno’’.

Nakon što sam postala ‘’istinski vernik’’, naučila sam da Sveti Duh živi u meni da bi bio moj Utešitelj, Učitelj Prijatelj i Pomoćnik – i otkrila sam da mi je potrebna pomoć oko svega, od toga kako namestiti frizuru, postići dobar rezultat na kuglanju, odabrati pravi poklon prijatelju, pa sve do donošenja ispravnih odluka i prolaženje kroz teške oklonosti i ozbiljne životne probleme.

Kada sam zaista razumela ovu istinu i shvatila da Isus nije umro da bi mi dao religiju, već da bi mogla da imam lični odnos sa Bogom, moja vera više nije bila zasnovana na tome šta su za mene dobra dela, već na Isusovim delima. Božija milost i dobrota su otvorile put za mene da budem u bliskom zajedništvu sa Bogom, da primim Njegovu pomoć u svakom aspektu svog života, da čujem Njegov glas i da uživam u bliskom zajedništu sa Njim.

BOŽIJA REČ ZATEBE DANAS:

Fokusiraj se na odnos, ne na religiju.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon