எல்லா நேரங்களிலும் ஜெபம் செய்யுங்கள்

எல்லா நேரங்களிலும் ஜெபம் செய்யுங்கள்

எந்தச் சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜெபம்பண்ணி, அதன்பொருட்டு மிகுந்த மனஉறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்துக்கொண்டிருங்கள். (எபேசியர் 6:18)

இன்றைய வசனத்தில், பவுல், அடிப்படையில் நாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும், பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலைப் பின்பற்றி, வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில், வெவ்வேறு வகையான ஜெபங்களைப் பயன்படுத்தி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் வேதம் அறிவுறுத்துகிறபடி நாம் எப்படி “எப்பொழுதும் ஜெபம்” செய்வது? நன்றி செலுத்தும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பதன் மூலமும், நம் அன்றாட வாழ்வில் தேவனை முழுமையாக சார்ந்து இருப்பதன் மூலமும், நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவிசாய்த்து நம் எண்ணங்களை அவர் பக்கம் திருப்புவதன் மூலமும் அதைச் செய்கிறோம். ஜெபம் ஒரு வாழ்க்கை முறையாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் உண்மையில் விரும்புகிறார். பிரார்த்தனை ஒரு சடங்காச்சாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதை நிறுத்தவும், அதை ஒரு வாழ்க்கை முறையாகப் பார்க்கத் தொடங்கவும். அதற்கு, அவர் நமக்கு உதவ விரும்புகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் அவருடன் பேசுவதையும், தொடர்ந்து அவருக்கு செவிசாய்ப்பதையும் அவர் விரும்புகிறார்—நம் இருதயங்களை அவருடன் இணைத்து, அவருடைய சத்தத்திற்கு நம் காதுகளை இணைத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும்.

ஜெபத்தின் தேவையைப் பற்றி நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம் அல்லது ஒரு சூழ்நிலையைப் பற்றி யோசித்து விட்டு, நான் ஜெபிக்கும் போது அதைப் பற்றி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நமக்குள் சொல்லிக்கொள்கிறோம். அந்த எண்ணம் எதிரியின் தந்திரமாகக் கூட இருக்கலாம். ஏன் அந்த நிமிடம் நாம் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது? ஜெபத்தைப் பற்றி நம்மிடம் இருக்கும் தவறான எண்ணங்களால் நாம் உடனடியாக ஜெபிப்பதில்லை. நாம் நம் இருதயத்தைப் பின்பற்றினால் அது எளிதாக இருக்கும். ஆனால் சாத்தான் ஜெபத்தை சிக்கலாக்க விரும்புகிறான். இந்த விஷயத்தை முழுவதுமாக மறந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் நாம் ஜெபத்தை தள்ளிப் போட வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். ஜெபிப்பதற்கான ஆசை அல்லது அவசியத்தை நாம் உணரும்போது ஜெபிப்பது எளிது, மேலும் நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்கவும், நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவனுடன் இணைந்திருக்கவும் அதுவே வழி.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுளிடம் பேசுவதை தள்ளிப் போடாதீர்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon