கடவுளுடனான ஐக்கியம்

கடவுளுடனான ஐக்கியம்

நீங்களும் எங்களோடே ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம்; எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. (1 யோவான் 1:3)

கடவுள் நம்முடன் ஐக்கியம் கொள்ள விரும்புகிறார். இன்றைய வசனத்தில், யோவான், பிதா மற்றும் குமாரனுடனான ஐக்கியம் பற்றி எழுதுகிறார். மேலும் 2 கொரிந்தியர் 13:14 இல், பவுல், பரிசுத்த ஆவியுடன் ஐக்கியம் அல்லது ஒற்றுமை பற்றி எழுதுகிறார். பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியம் என்பது மற்ற விசுவாசிகளுடனும், ஆவியானவருடனும் நமது ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வசிப்பதால், அவருடன் ஐக்கியம் மற்றும் ஒற்றுமையைப் பெற நாம் வெகுதூரம் செல்ல வேண்டியதில்லை.

ஒன்றாக வாழும் ஒரு கணவன் மற்றும் மனைவி, இரண்டு நபர்களின் ஐக்கியத்தை இதற்கு ஒரு நல்ல இணையாக கருதலாம். நான், என் கணவர் டேவுடன் ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறேன். நாங்கள் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒன்றாக வேலை செய்கிறோம், மற்ற விஷயங்களை ஒன்றாகச் செய்கிறோம். அவர் கோல்ஃப் விளையாடச் செல்லும் நேரங்கள் உள்ளன. ஆனால் நாங்கள் தொலைபேசியில் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறோம். அவர் தொலைக்காட்சியில் விளையாட்டுகளைப் பார்க்கலாம், எனக்கு அவற்றில் அதிக ஆர்வம் இல்லை என்றாலும், நான் இன்னும் வீட்டில் இருக்கிறேன். டேவும், நானும் ஒன்றாக உணவு உண்கிறோம், ஒன்றாக உறங்குகிறோம், காலையில் குளியலறையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். நாங்கள் இருவரும் நிறைய நேரம் ஒன்றாக செலவிடுகிறோம். நாங்கள் எப்போதும் பேசுவதில்லை, ஆனால் நாங்கள் எப்போதும் ஒருவரையொருவர் அறிந்திருக்கிறோம். எங்களிடம் அமைதியான தருணங்கள் இருக்கும் போது, நாங்கள் அதிக அளவில் தொடர்பு கொள்கிறோம். எனக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் மற்றும் முக்கியமில்லாத விஷயங்களை பற்றி நான் டேவுடன் பேசுகிறேன். அவரும் அவ்வாறே செய்கிறார். எங்களில் ஒருவர் பேசும் போது மற்றவர் கேட்கிறார்.

எளிமையான வடிவத்தில், ஐக்கியம் என்பது ஒன்றாக இருப்பது, பேசுவது மற்றும் கேட்பது. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் நம்முடன் இருக்கிறார். அவர் நம்மில் வாழ்கிறார், நம்மை விட்டு எப்போதும் பிரிபவர் அல்ல. நாம் அவரிடம் பேசலாம், அவர் கேட்பார். அவர் நம்மிடம் பேசுவார், எனவே நாம் கேட்க வேண்டும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுளுடன் நன்றாக இருக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அவரை உங்கள் வீட்டில் மரியாதைக்குரிய விருந்தினராக நடத்துங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon