கடவுள் தனது செய்தியை அனுப்புகிறார்

கடவுள் தனது செய்தியை அனுப்புகிறார்

ஆகையால் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து, இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற அவருடைய கற்பனைகளின்படியும் அவருடைய கட்டளை களின்படியும் செய்வாயாக என்று சொன்னான். (உபாகமம் 27:10)

கடவுள் சில சமயங்களில் மற்றவர்களின் மூலமாக நம்மிடம் பேசுகிறார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். என் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி டேவ் மூலம் கடவுள் என்னிடம் பேசிய ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அதை அவர் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்ட போது எனக்கு கோபம் வந்தது. டேவ் எளிமையாகச் சொன்னார், “நீ அதைக் கொண்டு விரும்புவதைச் செய்; கடவுள் எனக்குக் காட்டினார் என்று நான் நம்புவதை மட்டுமே நான் உனக்குச் சொல்கிறேன்.” அவர், தான் சொன்னது உண்மை என்று என்னை நம்ப வைக்க முயற்சிக்கவில்லை; கடவுள் தன்னிடம் கூறியதாக அவர் நம்பியதை வெறுமனே தெரிவித்தார். அடுத்த மூன்று நாட்களில், கடவுள், டேவ் சொன்ன வார்த்தை சரியானது என்று என்னை நம்ப வைத்தார். டேவ் சொன்னது சரி என்று ஒப்புக்கொள்ள நான் வெட்கப்பட்டதால் கண்ணீர் விட்டேன்!

டேவ் மூலம் கடவுள் எனக்குக் கொடுத்த அறிவின் வார்த்தையின் மூலம், என் வாழ்க்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நான் ஏன் கஷ்டப்படுகிறேன் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இந்த சூழ்நிலையில் நான் கடவுளைத் தேடிக்கொண்டிருந்தேன், பதில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. டேவ் எனக்கான பதிலைக் கொடுத்தார். ஆனால் அது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை, ஏனென்றால் அது தீர்ப்பு செய்தல் மற்றும் அதிக பேச்சு போன்ற பாவங்களை சுட்டிக் காட்டியது. நான் அதைக் கேட்க விரும்பவில்லை என்பது, ஒருவேளை கடவுள் அதை டேவுக்குக் கொடுத்ததற்கான காரணமாக இருக்கலாம்-ஏனென்றால் அவரிடமிருந்து என்னால் கேட்க முடியாது என்று அவருக்குத் தெரியும்.

இந்த அனுபவம் என் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை என்னால் மிகைப்படுத்த முடியாது. கடவுள் என்னுடன் நேரடியாகக் அந்த விஷயத்தைக் கையாண்டிருந்தால், நான் ஒரு பாடத்தைக் கற்றுக்கொண்டிருப்பேன் என்று நான் நம்புகிறேன், ஆனால் டேவ் மூலம் அவர் என்னிடம் பேசியதால் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் போல் எதுவும் இருந்திருக்காது.

கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்கும் நம்பகரமான மக்கள் மூலம் கடவுள் உங்களிடம் பேசுவதைக் கேட்க நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். அவர் நீங்கள் கேட்க விரும்புவதைச் சொல்லும் அளவுக்கு உங்களை நேசிக்கிறார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை

கடவுளிடம் தினமும் கேளுங்கள், இருப்பினும், எப்போது வேண்டுமானாலும், அவர் விரும்பியவர் மூலம் அவர் உங்களுடன் பேசுவார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon