நீங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் காரை ஓட்ட முடியாது

நீங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் காரை ஓட்ட முடியாது

உம்முடைய வார்த்தையிலே என் காலடிகளை நிலைப்படுத்தி, ஒரு அநியாயமும் என்னை ஆளவொட்டாதேயும். (சங்கீதம் 119:133)

மக்கள் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள், “என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதை நான் எப்படி அறிவேன்?” என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கக் காத்திருப்பதால், சிலர் பல வருடங்கள் முற்றிலும் நகராமல் அப்படியே இருக்கிறார்கள்.

இந்த நிலையில் உள்ள எவருக்கும் எனது சிறந்த அறிவுரை என்னவென்றால், ஏதாவது செய்ய வேண்டும். தேவன் உங்களை அழைக்கிறார் என்று அறிந்து நீங்கள் நினைப்பதைச் செய்யுங்கள், நீங்கள் தவறு செய்தால், அதைத் திருத்த அவர் உங்களுக்கு உதவுவார். தவறு செய்ய பயந்து உங்கள் வாழ்க்கையை கழிக்காதீர்கள், தேவன் உங்களிடம் பேசியதாக நீங்கள் நம்பும் காரியத்தை செய்வதற்கு ஒருபோதும் பயப்பட வேண்டாம். நான் இதை மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் காரை நீங்கள் ஓட்ட முடியாது. நீங்கள் செல்ல வேண்டிய வழியை தேவன் உங்களுக்குக் காட்ட வேண்டுமெனில் நீங்கள் நகர வேண்டும். நீங்கள் எங்கும் செல்லவில்லை என்றால், “இடதுபுறம் திரும்பு” என்று அவர் உங்களிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் நீங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால், அவர் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும்.

இங்கே ஒரு ஞானமான கருத்தை சொல்லுகிறேன். நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய நேரங்கள், கடவுளுக்காகக் காத்திருக்கவும், ஜெபிக்கவும், உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காத நேரங்களும் நிச்சயமாக உண்டு. ஆனால் இது எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் பொருந்தாது. சில சமயங்களில் நாம் கடவுளுடைய சித்தத்தைக் கண்டறியும் ஒரே வழி, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் சென்று, அவர் நம்மிடம் பேச அவரை அனுமதிப்பதும், நாம் அப்படி செல்லும் போது நம்மை அவர் வழிநடத்துவதும்தான். நீங்கள் தவறான திசையில் செல்கிறீர்கள் என்றால், அவர் அந்த கதவை மூடிவிட்டு மற்றொரு கதவைத் திறப்பார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது, கியரில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon