பதில் நட்சத்திரங்களில் இல்லை

பதில் நட்சத்திரங்களில் இல்லை

அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை நாடி, குறிசொல்லுகிறவர்களைத் தேடாதிருங்கள்; அவர்களாலே தீட்டுப்படவேண்டாம்; நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். (லேவியராகமம் 19:31)

விசுவாசிகளாகிய நாம் கடவுளையும், ஆவிக்குறிய மண்டலத்தையும் அணுகலாம். நாம் கடவுளின் குரலைக் கேட்கலாம் மற்றும் அவரிடமிருந்து வழிகாட்டுதலைப் பெறலாம். பலர் ஆவிக்குறிய வழிகாட்டுதலை விரும்புகிறார்கள், ஆனால் எல்லோரும் அதை கடவுளிடம் தேடுவதில்லை.

உலகெங்கிலும் உள்ள பலர், நட்சத்திரங்கள், உளவியலாளர்கள், ஜோசியம் சொல்பவர்கள் மற்றும் இதுபோன்ற பிற விஷயங்கள் மற்றும் நபர்களிடமிருந்து ஆலோசனைகளையும், வழிகாட்டுதலையும் பெறுகிறார்கள். இது தவறானது மற்றும் கடவுளைப் புண்படுத்தும் செயல். சாத்தான் இந்த வழியின் மூலம் பலரை ஏமாற்றுகிறான். மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்கான திசையையும், தீர்வுகளையும் தேடுகிறார்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக கடவுள் அதை வழங்குவார் என்று அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படவில்லை. இன்றைய பகுதியை எழுதுவதன் நோக்கம், கடவுள் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களின் ஆதாரமாக இருக்க விரும்புகிறார் என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிப்பதே. அவருடைய வார்த்தை மற்றும் ஆவியின் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தினசரி வழிகாட்டுதலை அவர் உங்களுக்கு வழங்க விரும்புகிறார்.

நான் ஒருமுறை ஜோதிடத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு பெண்ணுடன் பணிபுரிந்தேன். எந்த முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், நட்சத்திரங்களை கலந்தாலோசித்தாள். அவள் எந்த நாளில் முடி வெட்ட வேண்டும் என்பதைக் கூட நட்சத்திரங்களின் சீரமைப்புடன் சரிபார்த்தாள். நட்சத்திரங்களை உண்டாக்கிய கடவுளை விட்டு விட்டு நாம் ஏன் நட்சத்திரங்களிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும்?

நீங்கள் கடவுளைத் தவிர வேறு எந்த மூலத்திலிருந்தும் வழிகாட்டுதலைத் தேடுவதில் ஈடுபட்டிருந்தால், மனந்திரும்பி, அவரிடம் திரும்பவும். இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே வழிகாட்டியாக இருக்கும்படி, பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுளிடம் மட்டுமே தகவல் மற்றும் வழிகாட்டுதலைத் தேடுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon