பிரிக்கும் சுவர்கள் இல்லை

பிரிக்கும் சுவர்கள் இல்லை

அதிலே கிரேக்கனென்றும் யூதனென்றுமில்லை, விருத்தசேதனமுள்ளவனென்றும் விருத்தசேதனமில்லாதவனென்றுமில்லை, புறஜாதியானென்றும் புறதேசத்தானென்றுமில்லை, அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை; கிறிஸ்துவே எல்லாரிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார் (கொலோசியர் 3:11)

கிறிஸ்துவில், கடவுள் ஒரு புதிய படைப்பைப் படைத்தார். அங்கு அனைத்து வேறுபாடுகளும் மறைந்து, நாம் அனைவரும் அவரில் ஒன்றாகிறோம். அதாவது, நடைமுறையில், நம்மால் செய்ய முடியாததைக் கவனித்துக் கொள்வதற்கும், நம்மில் உள்ள நன்மை அல்லது நம்மால் சிறப்பாகச் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் அவரிடமிருந்து பரிசாகப் பெறுவதற்கும் நாம் கடவுளை நம்ப வேண்டும். எல்லாம் அவரில் இருக்கிறது! நாம் அவரில் சரியானவர்களாக இருக்கிறோம். நம் வாழ்க்கை அவரில் உள்ளது. நம்முடைய மகிழ்ச்சியும், சமாதானமும் அவரில் உள்ளது. எல்லாமே அவருக்காக, அவரில், மற்றும் அவர் மூலமாகவே (பார்க்க ரோமர் 11:36).

இனி நாம் யாருடனும் நம்மை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டியதில்லை. நம்மால் செய்ய முடியாதது மற்றவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்பது முக்கியமல்ல, ஏனென்றால் நம்முடைய மதிப்பு அவரில் காணப்படுகிறது. நாம் ஒப்பீடுகள் மற்றும் போட்டியிலிருந்து விடுபட்டுள்ளோம். மேலும் அது நம்மை முழுமையாக இருக்க உதவுகிறது. நீங்கள் இருக்கக் கூடியவற்றில் சிறந்தவராக இருங்கள். உங்களால் ஏதாவது சிறப்பாக செய்ய முடிந்தால், கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்; உங்களால் முடியாத போது, அவர் உங்களை நேசிப்பதற்காகவும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கவனித்துக் கொள்வதற்காகவும் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்.

இந்த உண்மை கடவுளின் இளைப்பாறுதலில் நுழைய உங்களை அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் ஒருபோதும் இருக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்க உங்கள் வாழ்க்கையை செலவிடுவதைத் தவிர்க்கவும். நீங்கள் கடவுளின் குரலைக் கேட்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் சிறப்பானவர் என்று அவர் உங்களுக்குச் சொல்வதைக் கேளுங்கள்; உங்களை யாருடனும் ஒப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிளவுபடுத்தும் சுவர்கள் அனைத்தும் கிறிஸ்துவில் உடைக்கப்பட்டுள்ளன. நாம் அனைவரும் அவரில் ஒன்றாக இருக்கிறோம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுள் உங்களுக்கு, நீங்கள் வேறு ஒருவராக இருக்க ஒருபோதும் உதவமாட்டார், ஆனால் உங்களால் இயன்ற எல்லாவற்றிலும் அவர் உங்களுக்கு உதவுவார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon