விண்ணப்பத்தின் ஆவி

விண்ணப்பத்தின் ஆவி

நான் தாவீது குடும்பத்தாரின்மேலும் எருசலேம் குடிகளின்மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கிப் பார்த்து, ஒருவன் தன் ஒரே பேறானவனுக்காகப் புலம்புகிறதுபோல எனக்காகப் புலம்பி, ஒருவன் தன் தலைச்சன் பிள்ளைக்காகத் துக்கிக்கிறதுபோல எனக்காக மனங்கசந்து துக்கிப்பார்கள். (சகரியா 12:10)

இன்றைய வசனத்தின்படி, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜெபத்தின் ஆவியானவர், அதாவது விண்ணப்பங்களின் ஆவியானவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜெபிப்பதற்கான விருப்பத்தை நமக்குத் தருகிறார்; அவர் நம்மிடம் பேசும் வழிகளில் அதுவும் ஒன்று. அவர் எவ்வளவு அதிகமாய் ஜெபிக்க நம்மை வழிநடத்துகிறார் என்பதை நாம் உணராமல் இருக்கலாம். மேலும் நம் மனதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அல்லது சூழ்நிலை இருப்பதாக நினைக்கலாம். கடவுள் எப்போது ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் என்பதை அறிய கற்றுக்கொள்வதற்கு சிறிது காலம் ஆகலாம். ஆனால் அது பயிற்சியின் மூலம் நாம் நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம்.

ஒரு திங்கட்கிழமை எனக்குத் தெரிந்த ஒரு போதகரைப் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அடுத்த மூன்று நாட்கள், அவர் மீண்டும் மீண்டும் என் நினைவுக்கு வந்தார். புதன்கிழமை, நான் ஒரு வணிக வளாகத்திற்கு சென்ற போது அவருடைய செயலாளரைப் பார்த்தேன். அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று உடனடியாக அவளிடம் கேட்டேன். அந்த வாரம் போதகர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததை நான் கண்டறிந்தேன். மேலும், அவரது தந்தைக்கு புற்றுநோய் இருப்பதும், அது அவரது உடல் முழுவதும் பரவியிருப்பதையும் கண்டறிந்தேன்.

அந்த வாரத்தில் அந்த போதகர் ஏன் என் இருதயத்தில் அதிகமாக இருந்தார் என்பதை நான் விரைவாக உணர்ந்தேன். நான் அவருக்காக ஜெபிக்கவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்; நான் அவரைப் பற்றி வெறுமனே நினைத்தேன். நிச்சயமாக, நான் பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலை தவறவிட்டதற்கு வருந்துகிறேன். ஆனால் அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்பது பற்றிய இந்த முக்கியமான பாடத்தை நான் கற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது, அவருக்காக ஜெபிக்கவும், அவருக்கு உதவி செய்யவும் கடவுள் மற்றவர்களைப் பயன்படுத்தினார் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்.

இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்கு நிகழும்போது, நாம் கண்டனம் செய்யக்கூடாது; நாம் வெறுமனே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேண்டுதலின் ஆவியானவர் நமக்குள் வாழ்கிறார், நம்மை வழிநடத்துகிறார், நம்மிடம் பேசுகிறார். அவருடைய வழிநடத்துதலுக்கான நமது உணர்திறனில் நாம் தொடர்ந்து வளர வேண்டும். அதனால் அவர் நம்மைக் கேட்கும் போது, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம் மற்றும் கடவுள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களைச் செய்வதைப் பார்க்கலாம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: ஒருவரைப் பற்றி வெறுமனே நினைப்பதை விட, அவருக்காக ஜெபிப்பது நல்லது.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon