ความวางใจที่ไม่ไหวหวั่น

การวางใจพระเจ้าเป็นวิธีการยิ่งใหญ่ที่สุดทางหนึ่งในการถวายเกียรติแด่พระองค์ เมื่อเราผสมความวางใจพระเจ้าอย่างถูกต้องเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่เราท􀄞ำ มันก็จะท􀄞ำให้เราสามารถด􀄞ำเนินชีวิตได้โดยปราศจากความวิตก ความกังวล ความกลัว ความวางใจท􀄞ำให้เราใช้ชีวิตได้โดยปราศจากภาระหนักหรือความกังวลใจ เพราะ เรามั่นใจว่ามีอีกบุคคลหนึ่งจะจัดการกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อเรา แทนที่จะรู้สึกว่าเราต้องแบกภาระหนักไปเรื่อย ๆ เราสามารถมีความยินดีในความสว่างอันอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราได้

ดาวน์โหลด
Unshakeable Trust THAI
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon