วีดีโอคำสอน

ชีวิตเปี่ยมสุขทุกวัน

เจ็บได้แต่อย่าขมขื่น ตอนที่ 2

เราเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไม่พอใจต่อไป หรือเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข อย่าปล่อยให้ใจเฉยชา มาเรียนรู้ด้วยกันว่าคุณจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการให้อภัยคนอื่นได้อย่างไร

Go to videos

ไฟล์เสียงคำสอน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ความหวังคือการคาดหวังด้วยความมั่นใจว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้น ความหวังสัมพันธ์กันกับความเชื่อและสิ่งที่เราเชื่อมั่น เมื่อเรากล้าหวัง ชีวิตของเราก็จะเต็มล้นไปด้วยความยินดีและสันติสุข

ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณ

พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนหรือน่าสับสนแต่อย่างใด พระคุณเป็นเรื่องที่เรยี บง่ายจนทำให้หลายคนมองขา้ มไป ไม่มอี ะไรที่ทรงพลงั กว่าพระคุณพระเจ้า

100 วิธีทำ ชีวิตให้เรียบง่าย

คุณพร้อมหรือยังที่จะทำให้ชีวิตของตนเองเรีย ง่าย? คุณพร้อมหรือยังที่จะบอกลากับ ความสลับซับซ้อนที่คุณเคยปล่อยให้มันครอบงำชีวิต? มาเริ่มต้นกันเถอะค่ะ

รากแห่งความขมขื่น

ทุกด้านในชีวิตของคุณที่ไม่เข้าที่เข้าทางสามารถรับการเยียวยาได้ผ่านทาง พระเยซูและพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำแล้วบนไม้กางเขนนั้น
Go to ebooks
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon