Bạn Không Thể Cho Đi Nhiều Hơn Chúa

Lu-ca 6:38, “Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.”

Một số người để tiền bạc hoặc nền kinh tế thế gian trước Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói trong Khải Huyền 18, rằng nếu chúng ta tin cậy tiền bạc thì sẽ thất bại. Tôi đã thấy cách sử dụng tiền rất đơn giản: Cố cho đi nhiều hơn Chúa. (Lẽ thật là bạn không bao giờ có thể cho đi nhiều hơn Chúa, nhưng khi bạn thử, kết quả thật kỳ diệu.)

Chúng ta càng cho đi…chúng ta càng vâng lời Chúa về tài chính của mình, Ngài càng ban phước cho chúng ta. Khi chúng ta càng làm cho người khác, ta sẽ thấy chúng ta hạnh phúc hơn và thỏa nguyện hơn trước đây.

Xã hội bảo chúng ta hãy đầu tư mọi thứ vào hệ thống thế gian và làm việc hết thời gian để kiếm thêm tiền. Nhưng nếu ta làm thế, chúng ta sẽ không bao giờ thật sự có điều gì quan trọng cả, đặc biệt là sự vui mừng. Và chúng ta sẽ không thể vui hưởng số tiền chúng ta có vì chúng ta sẽ không sử dụng nó theo cách của Chúa.

Có thể việc đó vô lý đối với hệ thống thế gian, nhưng Chúa không muốn bạn chỉ kiếm tiền và cất trữ nó. Chúa nói bằng cách cho đi, cuối cùng bạn sẽ có nhiều hơn. Tôi thách thức bạn gia tăng sự hào phóng của mình hôm nay. Hãy tin tôi-bạn không thể cho đi nhiều hơn Chúa đâu.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết kế hoạch của Ngài cho tài chính của con không giống kế hoạch của thế gian. Nhưng con biết khi con cho đi theo cách Ngài bảo con, thì Ngài sẽ chăm sóc cho con. Tiền là của Ngài và con sẽ sử dụng nó theo cách Ngài thấy thích hợp.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon