Chúa Có Thể

Chúa Có Thể

Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ê-PHÊ-SÔ 3:20

Ê-phê-sô 3:20 là một câu kinh thánh mạnh mẽ cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta có thể—làm vượt hơn mọi điều chúng ta hy vọng, cầu xin hoặc thậm chí nghĩ đến. Chúng ta có thể cầu nguyện, cầu xin trong đức tin và lòng tin cậy. Nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng hành động, không phải chúng ta. Ngài hành động như thế nào? Theo [hoặc bởi] quyền năng [hoặc ân điển Chúa] hành động trong chúng ta. Bất kỳ điều gì bạn và tôi nhận được từ Chúa đều có liên quan trực tiếp đến lượng ân điển mà chúng ta học cách nhận lãnh.

Tôi đã bị căng thẳng quá mức khi cố gắng thay đổi bản thân. Tôi bị định tội một cách nặng nề bởi mọi thông điệp mà tôi nghe dường như đều bảo tôi phải thay đổi; nhưng tôi không thể thay đổi dù đã cố gắng như thế nào. Tôi đau khổ kinh khủng vì tôi thấy tất cả những điều mình cần thay đổi, nhưng lại bất lực trong việc thay đổi chúng.

Bạn càng đến gần Chúa hơn, thì bạn càng thấy rằng Ngài phải là Nguồn của mọi sự trong bạn. Ngài là Đấng duy nhất có thể mang đến những thay đổi trong cuộc đời bạn. Hãy học cách nói: “Chúa ơi, con không thể làm được gì nếu như không có Ngài, nhưng Ngài có thể làm mọi sự qua con!”


Chúa hứa sẽ thêm sức cho chúng ta trong những yếu đuối nếu chúng ta tin cậy và hướng về Ngài. Ân điển của Chúa đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon