Chữa Lành Những Cảm Xúc Bị Tổn Thương

Chữa Lành Những Cảm Xúc Bị Tổn Thương

Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Ê-SAI 61:1

Chữa lành cảm xúc là một chủ đề quan trọng, bởi vì đời sống bên trong của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với cuộc sống bên ngoài. Rô-ma 14:17 cho biết rằng vương quốc Đức Chúa Trời không phải ở đồ ăn thức uống (không phải những thứ bên ngoài), nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh (những điều bên trong). Ngoài ra, Lu-ca 17:21 nói rằng vương quốc Đức Chúa Trời ở bên trong bạn.

Vì bị lạm dụng khi còn nhỏ, tôi đã trở thành một “tù nhân cảm xúc” trong một thời gian dài, nhưng Chúa đã chữa lành và biến đổi tôi bằng tình yêu thương của Ngài. Và Ngài cũng sẽ làm điều tương tự cho bạn!

Trong Ê-Sai chương 61, Chúa nói rằng Ngài đến để chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Tôi tin rằng Chúa nói đến những người bị tổn thương bên trong, những người bị nghiền nát và thương tật bên trong. Chúa Giê-su muốn dắt bạn ra khỏi sự suy sụp cảm xúc để đến một nơi lành mạnh, trọn vẹn và gần gũi với Đức Chúa Trời. Hãy mời Ngài bước vào mọi lĩnh vực trong tấm lòng và linh hồn bạn để công việc chữa lành được bắt đầu!


Chúa sẽ gặp gỡ bạn bất kể bạn đang ở đâu và giúp bạn đến nơi bạn cần đến.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon