Cần Phải Tan Vỡ

Cần Phải Tan Vỡ

1 Phi-e-rơ 1:6-7, “Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng . . .để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.”

Chữ sự tan vỡ có thể khiến một số người sợ hãi, nhưng đó không phải là một từ xấu. Chúa không muốn đập nát tâm linh chúng ta, nhưng Ngài muốn đập nát vỏ bọc bên ngoài, tức xác thịt, thứ ngăn Ngài được là chính Ngài trong và qua chúng ta. Ngài muốn đập vỡ những thứ như sự kiêu ngạo, nổi loạn, ích kỷ và tách biệt. Chúa muốn chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài, và sự chịu khổ dường như đem chúng ta tới chỗ đó.

Đôi khi, người ta dường như rất ngạc nhiên vì họ phải trải qua thời điểm thử thách hoặc chịu khổ. Ngay cả khi chúng ta trung tín học và vâng Lời, những thử thách vẫn đến. Và đôi khi, những thử thách đến đơn giản để thử luyện và tinh luyện đức tin chúng ta mà thôi.

Khi những thử thách này đến với bạn, hãy nắm lấy chúng, vì chúng dẫn tới sự tan vỡ thật. Chúa muốn chúng ta sống bởi Thánh Linh, không theo xác thịt, và điều này là dễ dàng hơn nhiều khi ta để Ngài phá bỏ các thói quen hoặc đặc trưng tội lỗi hay ích kỷ ra khỏi đời sống chúng ta, thứ đang ngăn ta với Ngài.

Hôm nay, bạn có muốn gần gũi Chúa không? Vậy thì hãy nắm lấy sự tan vỡ, biết rằng nó sẽ dẫn tới những điều lớn lao hơn trong tương lai của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con nhận ra rằng đôi khi con cần sự tan vỡ. Có thể nó không dễ chịu, nhưng con mời Ngài đập vỡ và loại bỏ bất cứ thứ gì ngăn con với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon