Chúa Ban Phước Cho Sự Vâng Lời

Chúa Ban Phước Cho Sự Vâng Lời

Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 19:5

Ân điển và quyền năng của Chúa luôn sẵn sàng cho chúng ta sử dụng. Chúa ban cho chúng ta sự xức dầu của Thánh Linh để làm những điều Ngài phán bảo chúng ta làm. Đôi lúc Chúa đã thúc giục chúng ta đi theo một hướng khác, nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục với kế hoạch ban đầu của mình. Nếu chúng ta làm điều gì đó Chúa không chấp thuận, thì Ngài không cần ban năng lực cho chúng ta để làm nó. Chúng ta đang hành động bằng sức riêng của mình hơn là theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Sau đó, chúng ta thất vọng, căng thẳng hoặc kiệt sức, chúng ta đánh mất sự tự chủ, đơn giản chỉ vì chúng ta đã phớt lờ sự thúc giục của Thánh Linh.

Nhiều người căng thẳng và kiệt sức vì đi theo con đường riêng của họ thay vì con đường của Chúa. Cuối cùng, họ rơi vào những tình huống căng thẳng vì đã đi theo một hướng khác với hướng mà Chúa chỉ dẫn. Sau đó, họ kiệt sức vì không vâng lời và cuối cùng phải vật lộn để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu bên ngoài sự hướng dẫn của Chúa, trong khi đó vẫn cầu xin Chúa ban phước cho họ.

May mắn thay, Chúa giàu lòng thương xót, và Ngài giúp đỡ chúng ta giữa những sai lầm của chúng ta. Nhưng Ngài sẽ không ban cho chúng ta sức mạnh và sức lực để không vâng lời Ngài. Chúng ta có thể tránh được nhiều tình huống căng thẳng chỉ bằng cách luôn luôn vâng theo sự thúc giục của Thánh Linh.


Vâng lời nhiều hơn luôn đồng nghĩa với ít căng thẳng hơn!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon