Được Mua Bởi Huyết Chúa Giê-su

Được Mua Bởi Huyết Chúa Giê-su

Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc (giải cứu và cứu rỗi) bởi huyết Ngài, được tha tội (tha thứ) (những thiếu sót và vi phạm), theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ê-PHÊ-SÔ 1:7

Hãy nói lớn với chính mình rằng: “Tôi được mua và tẩy sạch tội lỗi bởi một cái giá rất đắt; được mua bằng sự quý trọng; được trả giá và trở thành của riêng của Chúa.”

Bạn được giải cứu khỏi tội lỗi và tất cả “sự chết” kèm theo. Lo lắng, bất an và sợ hãi là những hình thức của sự chết. Xung đột, cay đắng, oán giận và không tha thứ cũng là những hình thức của sự chết. Huyết Chúa Giê-su là thuốc giải độc duy nhất cho sự chết.

Huyết Chúa Giê-su quý giá trước mặt Đức Chúa Cha và cũng phải quý giá với chúng ta. Thứ quý giá là thứ chúng ta bảo vệ, là thứ chúng ta cẩn trọng và không muốn lìa bỏ. Huyết Chúa Giê-su thật quý giá và nó cho phép chúng ta đến gần với Cha trên trời. Sự hy sinh của Chúa Giê-su đã vén bức màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người, và giờ đây chúng ta được tự do tiếp cận và có cơ hội đến gần và thân mật với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:18–22).

Huyết Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi và sẽ liên tục thanh tẩy chúng ta (1 Giăng 1:9). Huyết Chúa giống như một chất tẩy rửa cực mạnh. Giống như cách máu của chúng ta hoạt động để giữ cho cơ thể được sạch khỏi mọi chất độc, thì huyết Chúa Giê-su cũng liên tục thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi dưới mọi hình thức và những biểu hiện của nó.


Có đức tin vào quyền năng của huyết Chúa Giê-su giữ cho bạn liên tục được thanh tẩy khỏi tội lỗi dưới mọi hình thức và những biểu hiện của nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon