Hãy Cứ Tiếp Tục

Hãy Cứ Tiếp Tục

Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 1 PHI-E-RƠ 4:1–2

Phân đoạn kinh thánh tuyệt đẹp này của Phi-e-rơ dạy chúng ta một bí mật liên quan đến cách vượt qua những thời điểm và tình huống khó khăn. Đây là bản dịch của tôi cho những câu kinh thánh này:

“Hãy nghĩ về mọi điều Chúa Giê-su đã trải qua và cách Ngài chịu khổ để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn của mình. Hãy trang bị bản thân để chiến đấu; hãy trang bị bằng cách suy nghĩ giống như Chúa Giê-su. . . ‘Tôi thà kiên nhẫn chịu khổ còn hơn là không làm đẹp lòng Chúa.’ Vì nếu bạn chịu khổ với tâm trí của Đấng Christ, thì bạn sẽ không chỉ sống để làm hài lòng chính mình, làm những điều dễ dàng và chạy trốn khỏi mọi khó khăn. Nhưng bạn sẽ có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không theo cảm xúc và suy nghĩ xác thịt của bạn.”

Có những khó khăn mà chúng ta trải qua trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng kinh nghiệm niềm vui chiến thắng. Những thách thức và thử nghiệm sẽ đến, và Chúa sử dụng chúng để phát triển tiềm năng mà Ngài đã đặt trong bạn. Phần của bạn là quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù thế nào đi nữa, cho đến khi bạn nhìn thấy những lời hứa của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong cuộc đời bạn. Có một loại người mà ma quỷ không bao giờ đánh bại được—một người không bỏ cuộc.


Hãy cứ tiếp tục và bạn sẽ đạt được điều đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon