Lựa Chọn Của Bạn

Lựa Chọn Của Bạn

Vì chúng ta là việc (chính) Ngài làm ra (công việc tay Ngài), đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ [được tái sinh] để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước (dự định sẵn) cho chúng ta [đi theo con đường mà Ngài đã chuẩn bị trước] làm theo [sống cuộc đời tốt đẹp mà Ngài đã sắp đặt trước và định sẵn cho chúng ta sống]. Ê-PHÊ-SÔ 2:10

Chúa ban cho bạn một món quà tuyệt vời: ý chí tự do. Chúa cho bạn cơ hội để chấp nhận bản thân như cách Ngài đã tạo dựng bạn, nhưng bạn có ý chí tự do và có thể từ chối. Chấp nhận điều gì đó nghĩa là xem nó là bình thường, phù hợp hoặc đúng đắn.

Nhiều người khước từ bản thân vì họ không thể thấy họ là công chính hoặc đúng đắn. Họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm và những yếu kém chứ không nhìn thấy vẻ đẹp và ưu điểm của họ. Đây là một thái độ không cân bằng thường có ở những người có thẩm quyền trong quá khứ, họ là những người tập trung vào những yếu kém và sai trật hơn là những ưu điểm và đúng đắn.

Trong A-mốt 3:3, chúng ta đọc, “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” Bạn có thể bước đi với Chúa—bạn có thể ở gần Ngài—khi bạn quyết định đồng ý với Ngài. Chúa nói rằng Ngài yêu bạn và chấp nhận bạn; do đó, nếu bạn đồng ý với Ngài, bạn không còn phải căm ghét hay khước từ chính mình.


Khi Chúa tạo ra bạn, Ngài đã tạo ra một điều tuyệt vời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon