Ở Trong Tình Yêu Của Ngài

Ở Trong Tình Yêu Của Ngài

1 Giăng 4:16, “Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”

1 Giăng 4:16 nhấn mạnh rằng chúng ta cần biết tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Thật dễ để chúng ta nói “Chúa yêu tôi” mà không thật sự hiểu mình đang nói gì. Tri thức về tình yêu của Ngài không nên chỉ là thông tin Kinh Thánh mà chúng ta hiểu trong đầu nhưng là một thực tại sống trong đời sống chúng ta.

Câu này nói, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

Chữ “ở” trong câu này có nghĩa “cư ngụ, sống ở trong.” Nó không nói đến sự thăm viếng; nó nói đến sự ở lại.

Tình yêu của Chúa không chỉ là một thông tin để ghi nhớ hay cảm giác thoáng qua. Tình yêu của Ngài ở đây để ở lại. Tình yêu của Chúa không ở lại lúc thuận cảnh và rời đi lúc nghịch cảnh; tình yêu của Chúa hằng mãi còn, vì thế chúng ta phải cứ ở trong tình yêu của Ngài.

Mỗi một chúng ta có thể gặt một mùa gặt lớn hơn là sự trưởng thành Cơ Đốc khi chúng ta tấn tới trong tình yêu của Chúa. Bạn sẽ tăng trưởng trong những lúc khó khăn khi bạn cư ngụ trong tình yêu kỳ diệu Chúa dành cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con quyết định ở trong tình yêu Ngài dành cho con. Rất nhiều điều thay đổi, những tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ đi, nên con chọn để đâm rễ trong tình yêu kỳ diệu của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon