Tin Rằng Chúa Nghe Bạn

Tin Rằng Chúa Nghe Bạn

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ (được đảm bảo, mạnh dạn) ở trước mặt Chúa, [chúng ta chắc rằng] nếu chúng ta theo ý muốn Ngài (phù hợp với kế hoạch của Ngài) mà cầu xin (đưa ra bất kỳ yêu cầu về) việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.

Nếu (bởi) chúng ta [tích cực] biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết [với sự nhận biết ổn định và tuyệt đối] mình đã nhận lãnh [được ban cho như tài sản hiện tại của chúng ta] điều mình xin Ngài. 1 GIĂNG 5:14–15

Trong Giăng 11:41–42, ngay trước khi Chúa Giê-su gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, Ngài đã cầu nguyện: “Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi.” Thật là một lời cầu nguyện tự tin!

Sa-tan không muốn bạn có loại tự tin đó. Nhưng tôi khích lệ bạn hãy tự tin khi cầu nguyện. Hãy quyết định rằng bạn là một tín đồ, không phải là một kẻ ăn mày. Hãy đến gần ngai Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-su— Danh Ngài sẽ được chú ý!

Là con người, chúng ta thích quen biết những người quan trọng và có thể nhắc đến tên của họ, với hy vọng rằng điều đó sẽ mang đến cho chúng ta sự ưu ái và mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Nếu điều này có tác dụng với con người, thì hãy nghĩ xem nó sẽ có tác dụng như thế nào trong cõi thiên đàng—đặc biệt khi chúng ta sử dụng danh trên mọi danh—danh đáng chúc tụng của Chúa Giê-su!

Khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su, chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời mọi điều thuộc về Chúa Giê-su. Điều này có thể mang đến sự tự tin lớn cho chúng ta rằng Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta.


Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện—mạnh dạn. Với sự tự tin. Nhân danh Chúa Giê-su.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon