Sự Đơn Giản Của Ân Điển

Sự Đơn Giản Của Ân Điển

Nhưng nhờ ân điển (ơn và phước hạnh vô hạn) của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích (không có kết quả và không có hiệu lực). Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác; nhưng nào phải tôi mà là ân điển (ơn và phước hạnh vô hạn) của Đức Chúa Trời ở với tôi. 1 CÔ-RINH-TÔ 15:10

Không gì mạnh mẽ hơn ân điển của Chúa. Mọi điều trong Kinh Thánh—sự cứu rỗi, sự đầy dẫy Thánh Linh, sự mật thiết với Chúa và mọi chiến thắng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta—đều dựa trên ân điển. Không có ân điển, chúng ta chẳng là gì, chúng ta không có gì và chúng ta không thể làm gì.

Ân điển của Chúa không phức tạp hay khó hiểu. Trên thực tế, nó đơn giản đến mức nhiều người trong chúng ta bỏ lỡ ý nghĩa thật sự của nó và cuối cùng khiến cuộc đời chúng ta trở nên vô cùng phức tạp. Tôi biết tôi đã từng như vậy.

Đọc Lời Chúa, tôi luôn thấy cần phải thay đổi đời sống mình. Nhưng tôi không biết rằng ân điển Chúa có thể mang đến những thay đổi đó. Tôi không biết làm thế nào để cho phép Đức Thánh Linh đầy dẫy cuộc đời tôi và khiến những thay đổi đó xảy ra. Vì vậy, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân và mọi thứ khác trong cuộc đời bằng chính sức lực của mình. Kết quả là thất vọng và cảm xúc bị hủy hoại.

Chính khi khám phá ra ân điển của Chúa, tôi đã nhận ra rằng quyền năng của Ngài sẽ giúp tôi có thể làm một cách dễ dàng những điều mà tôi không thể tự làm. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi và nó cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn.


Hãy để mọi việc bạn làm trong đời đều là “nhờ ân điển bởi đức tin,” và bạn sẽ sống bình an và vui vẻ!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon