Tình Yêu Agape Của Chúa

Tình Yêu Agape Của Chúa

Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Kinh Thánh nói về các loại tình yêu khác nhau. Trong tiếng Hylạp có từ Phileo, có nghĩa “tình bằng hữu hay sự trìu mến.” Rồi có từ eros, là tình yêu nóng cháy ta cảm nhận về người yêu của mình. Rồi có loại tình yêu thứ ba-loại tình yêu thương cao hơn.

Agape là tình yêu của Chúa dành cho Con Trai của Ngài và dòng dõi loài người. Đó là tình yêu hi sinh…tình yêu thương mà chúng ta thấy trong Giăng 3:16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…

Có rất nhiều câu Kinh Thánh về chủ đề này; đó thật sự là chủ đề mà bạn cần phải ngồi xuống và nghiên cứu cách cá nhân. Một câu Kinh Thánh khác dạy dỗ khái niệm tình yêu agape là Ma-thi-ơ 5:44. Tình yêu thương đó bảo chúng ta yêu các kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ chúng ta.

Cầu nguyện cho những người tốt với chúng ta thì không khó. Nhưng để cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương bạn thì bạn phải mở rộng bản thân mình. Lân la với bạn hữu trong hội thánh là việc dễ dàng. Nhưng tìm kiếm những người thống khổ, đơn độc và chỉ lắng nghe họ trong một thời gian là việc khó hơn. Đó là tình yêu agape. Đó là việc bạn hi sinh sự thoải mái của mình để làm điều công bình.

Bạn có thể yêu người khác bằng tình yêu agape bằng cách kiên nhẫn với họ, thông hiểu với họ, nói điều khích lệ hoặc không nói gì trong khi bạn có thể nói. Là con người, chúng ta ích kỷ cố hữu, chúng ta liên tục hỏi, “Còn tôi thì sao?” Giờ là lúc để tuyên bố chiến tranh chống lại sự ích kỷ bằng quyền năng của tình yêu agape.

Giờ là lúc để làm việc lành và định chí yêu thương con người khi chúng ta nghiên cứu và hiểu những gì Kinh Thánh nói về tình yêu thương. Và để tình yêu thương agape của Chúa trong bạn tuôn chảy đến những người khác.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tình yêu agape năng quyền của Ngài thật kỳ diệu. Xin thêm sức cho con khi con tuyên bố chống lại sự ích kỷ và quyết định để quyết chí sống cuộc đời có tình yêu agape.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon