Nguvu katika Kusubiri

Nguvu katika Kusubiri

Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi, naam walinzi waingojavyo asubuhi. ZABURI 130:6

Iwapo una shida, usiombe tu kuwa shida hiyo iondoke, au kwamba utapata kitu unachohitaji au unachotaka; omba kwamba Mungu atakutia nguvu katika kipindi chako cha kusubiri. Omba kwamba utakuwa na neema ya kungoja kwa moyo wa shukrani.

Biblia inatufundisha kwamba tunapoomba, tukiamini kuwa tumepokea na tusiwe na shaka, maombi yetu yatajibiwa (tazama Marko 11:22–24). Lakini haisemi tutapata tulichoomba mara moja.

Kwa sababu wakati wa Mungu ndio mtimilifu, tunaweza kumwamini katika utaratibu wa kungoja. Ninaamini kwamba mwelekeo wa kimawazo tunaokuwa nao katika kipindi cha kungoja huamua kiwango fulani cha urefu wa kipindi cha kungoja. Moyo wa shukrani humtukuza Mungu na ni ushuhuda mzuri kwa wengine kuhusu imani yetu.


Sala ya Shukrani

Baba, nisaidie kujifunza kungoja kwa moyo wenye shukrani. Ninakushukuru kwamba una mpango mwema na kusudi kwa ajili yangu, na unajua kabisa ninachohitaji na wakati ninachokihitaji. Kwa hivyo ninakuamini kwa moyo wenye shukrani.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon