Dieva dēli un meitas

Dieva dēli un meitas

“Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?” (EBREJIEM 12:7)

Ja ilgojamies pēc Dieva Gara vadības, mums arī jābūt gataviem pieaugt un nobriest kā Dieva dēliem un meitām. Mēs nedrīkstam ļaut savām miesas kārībām, dabiskajām tieksmēm, velnam, saviem draugiem, emocijām vai savām paša domām mūs vadīt; pēc vadības un virziena lūkosimies vienīgi uz Dievu!

Jo vairāk iepazīstam Dieva Vārdu, jo skaidrāk redzam, ka Viņš mūs nevedīs maldu ceļos vai pretim kam tādam, kas mums nenāks par labu. Pat tas, kas iesākumā var šķist neērts un slikts, galu galā tiks pārvērsts par lielu svētību, ja vien sekosim Svētā Gara vadībai. Mācīšanās sekot Viņam ir daļa no mūsu garīgās nobriešanas.

Reizēm Bībelē mēs tiekam saukti par “Dieva bērniem”, citās vietās par “Dieva dēliem”. Ir atšķirība starp bērniem un nobriedušiem dēliem un meitām. Lai arī visi ir vienādi mīlēti, nobriedušiem dēliem un meitām ļauts baudīt vairāk brīvības, privilēģijas un atbildības, nekā bērniem, kuri vēl nav pietiekami nobrieduši, lai to iegūtu.

Dieva Valstībā mēs ienākam kā mazulīši; tad izbaudām bērnību, tad mācāmies uzvesties kā Dieva dēli un meitas, kā Kristus līdzmantinieki. Dievs vēlas mums darīt daudz laba, bet mums nākas Viņā pieaugt, lai to saņemtu. Es tevi iedrošinu darīt visu iespējamo, lai sasniegtu garīgu briedumu. Sāc jau šodien, un lūdz, lai Viņš tev tajā palīdz.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Esi gatavs pieaugt un nobriest Dievā.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon