Pieminiet Dieva Vārdu

Pieminiet Dieva Vārdu

“Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti.” Jūs [Viņa kalpi], kam [caur savām lūgšanām] jādomā par To Kungu [un Viņa apsolījumiem], neliecieties mierā.” (JESAJAS 62:6)

Šodienas pantā mēs tiekam mudināti Dievam atgādināt apsolījumus, ko Viņš mums ir devis, un viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir lūgšanā atkārtot Viņa Vārdus. Dievam Viņa Vārds ir ārkārtīgi vērtīgs, un tādam tam vajadzētu būt arī mūsu dzīvē. Caur Savu Vārdu Viņš tik skaidri uz mums runā, un tas ir uzticams veids, kā dzirdēt Viņa balsi. 138. psalma 2. pants kādā no angļu paskaidrojošajiem Bībeles tulkojumiem skan šādi – “Es vērsīšu savu slavu uz Tavu svēto templi un slavēšu Tavu vārdu par Tavu mīlošo laipnību un Tavu patiesību, un uzticamību; pār visu citu Tu esi paaugstinājis Savu vārdu un Savus apsolījumus, un Savus apsolījumus Tu esi paaugstinājis pār Savu vārdu!” Šis pants norāda, ka Dievs paaugstina Savus apsolījumus pat pār Savu vārdu. Ja jau Dievs pats tos liek tādā godā, tad arī mūsu prioritātei vajadzētu būt Dieva Vārdam – to lasot un studējot, lai tas dziļi iesakņojas mūsu sirdī, turot Dieva Vārdu augstāk par visu citu un pielietojot to savās lūgšanās.

Kad godinām un nododamies Dieva Vārdam, kā esmu šeit aprakstījusi, mēs “paliekam” tajā (sk. Jāņa 15:7). Tas, cik mēs paliekam Vārdā un ļaujam Tam palikt mūsos, ir tiešā mērā saistīts ar mūsu pārliecību lūgšanā un atbildes saņemšanu. Ja lūdzam saskaņā ar Dieva Vārdu, tad būs mazāka iespēja, ka lūgsim pēc tā, kas nav Dieva griba.

Jēzus Kristus ir dzīvais Vārds (sk. Jāņa 1:1-4), un, paliekot Vārdā, mēs paliekam Viņā, kas, savukārt, mūsu lūgšanām piešķir neaprakstāmu spēku.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dieva Vārds atjauno tavu prātu un māca tev domāt tā, kā domā Dievs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon