Jeta Nën Besëlidhjen e Re

Po tani Krishti mori një shërbesë edhe më të shquar, sepse është ndërmjetësi i një besëlidhjeje më të mirë, që bazohet mbi premtime më të mira, HEBRENJVE 8:6

Besëlidhja e Vjetër ishte një besëlidhje veprash e bazuar në bërjen e gjithçkaje vetë, duke luftuar, duke u përpjekur dhe duke punuar për të qenë të pranueshëm nga Perëndia. Na lë të bllokuar në veprat e mishit. Kjo lloj besëlidhje na vjedh gëzimin dhe na mban në një distancë nga Perëndia.

Por Besëlidhja e Re është një besëlidhje e hirit, e cila nuk bazohet në çfarë mund të bëjmë, por në çfarë Krishti tashmë ka bërë për ne. Prandaj, ne jemi të drejtësuar me anë të besimit tonë, jo me anë të veprave tona. Kjo është kaq e mrekullueshme sepse largon prej nesh presionin për të performuar mirë. Ne mund ta dorëzojmë mundimin dhe lodhjen dhe të lejojmë Perëndinë të punojë përmes nesh me anë të fuqisë së Frymës së Tij të Shenjtë brenda nesh.

Përfundimi është ky: Besëlidhja e Vjetër na sjell skllavëri; Besëlidhja e Re na sjell lirinë. Kjo është arsyeja pse një marrëdhënie me Perëndinë, e mundësuar nga vepra e Krishtit Jezus, është më e mirë se çdo gjë tjetër që mund të përjetojmë. Na çliron të jemi ata që jemi krijuar për të qenë dhe më pas të bëjmë atë që supozohet të bëjmë për Perëndinë.


Jeta nën Besëlidhjen e Re është një udhëtim i mrekullueshëm i jetesës në prezencën e Perëndisë dhe gëzimi i fitores nëpërmjet Krishtit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon