Bez limitov

Bez limitov

„Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým,…“ (JÓB 33:14, SEP)

Všetci potrebujeme každý deň počuť Boží hlas a prijať riešenia na mnohé problémy, ale existuje kritické obdobie v našich životoch, kedy špeciálne potrebujeme vedieť, že to, čo jasne počujeme, je od Neho. Boh chce k nám rozprávať, ale musíme byť opatrní, aby sme si nevytvorili predstavu, ako presne k nám prehovorí. Nemali by sme povedať: „Dovolím Bohu aby ku mne rozprával skrze svoje Slovo, ale nedovolím, aby ku mne rozprával skrze sen,“ či „Dovolím Bohu, aby so mnou rozprával prostredníctvom môjho pastora, ale nie prostredníctvom mojich priateľov.“ Ako som už zdôraznila, Boh má mnoho spôsobov, ktorými k nám rozpráva. Avšak, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rozhodne s nami rozprávať, môžeme Mu dôverovať, že bude viesť naše kroky, pretože zasľubuje, že to urobí.

Nie je vždy jednoduché zistiť, či počujeme Boha alebo počujeme svoje vlastné mentálne alebo emocionálne uvažovanie. Niektorí ľudia hovoria, že im trvalo roky, kým sa naučili počúvať Ho. Ja sa však domnievam, že je to kvôli tomu, že neexistuje dostatočne jasné vyučovanie o tom, ako Boh komunikuje so svojím ľudom. Boh chce, aby sme vedeli, že On je ochotný nás viesť tak, ako dobrý pastier vedie svoje ovečky.

Boh rozpráva mnohými spôsobmi, preto Ho poproste, aby s vami rozprával dnes a dovoľte Mu, aby to urobil spôsobom, pre ktorý sa On rozhodne. Boh už raz rozprával s prorokom aj skrze osla, takže potrebujeme mať otvorenú myseľ pre akýkoľvek spôsob, pre aký sa rozhodne.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Maj otvorenú myseľ o spôsobe, akým k tebe môže Boh rozprávať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon