Boh Žehná Poslušnosť

Boh žehná poslušnosť

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja 2.MOJŽIŠOVA 19:5

Božiu milosť a moc máme k dispozícii, aby sme ju použili. Boh nás uschopňuje alebo nám dáva pomazanie Ducha Svätého, aby sme robili to, čo nám On hovorí. Niekedy, nás však pobáda ísť iným smerom, my však stále pokračujeme v našom pôvodnom smere. Ak robíme niečo, čo On neschválil, Duch Svätý nemá záväzok dať nám silu, aby sme to urobili. Vtedy fungujeme vo svojej vlastnej sile a nie pod vedením Ducha Svätého. Potom sme frustrovaní, vystresovaní alebo vyhorení, že strácame sebakontrolu jednoducho len kvôli tomu, že sme ignorovali pobádanie Ducha.

Mnoho ľudí je vystresovaných a vyhorených z toho, že idú vlastnou cestou namiesto Božou. Dostávajú sa do stresových situácii, keď idú iným smerom, než ktorým ich Boh viedol. Potom vyhoria uprostred neposlušnosti a nakoniec sa snažia dokončiť to, čo začali mimo Božieho vedenia, pričom stále prosia Boha, aby ich požehnal.

Našťastie, Boh je milostivý a pomáha nám uprostred našich chýb. Avšak, On nám nedá silu a energiu, aby sme Ho neposlúchali. Mnohým stresovým situáciám sa môžeme vyhnúť jednoducho tým, že budeme vždy poslúchať pobádanie Ducha Svätého.


Viac poslušnosti vždy znamená menej stresu!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon