Boj O Myseľ

Boj o myseľ

Veď náš boj nie je proti krvi a telu [boj len s fyzickými protivníkmi], ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti [hlavným duchom, ktorí sú]pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach (nadprirodzenej sfére). Efežanom 6:12

Ak pozorne študujeme Efežanom 6, zistíme, že sme vo vojne a nebojujeme s inými ľudskými bytosťami, ale s tými, ktorí sú zlí. Náš nepriateľ, satan, sa nás pokúša poraziť klamstvami a podvodmi, prostredníctvom dobre premyslených plánov a úmyselných podvodov.

Ježiš nazval diabla „… klamárom a otcom lži…“ (Ján 8:44). Klame vám a aj mne. Hovorí nám veci o nás samých, o iných ľuďoch a o okolnostiach, ktoré jednoducho nie sú pravdivé. Zvyčajne nám však nepovie celú lož naraz.

Začína bombardovať našu myseľ šikovne vymyslenými vzorcami malých dotieravých myšlienok, podozrení, pochybností, obáv, údivu, úvah a teórií. Pohybuje sa pomaly a opatrne. Pamätajte si, že on má stratégiu pre svoj boj.

Satan nás študuje už dlho a vie, čo sa nám páči a čo nie. Pozná naše neistoty, slabosti a obavy. Vie, čo nás trápi a je ochotný investovať akékoľvek množstvo času, aby nás porazil. Avšak, my môžeme prekonať nepriateľa mocou Ducha Svätého a tiež aj poznávaním a učením sa pravdy Božieho Slova!


Ste viac než víťaz skrze Krista, ktorý vás miluje!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon