Buď silný a odvážny

Buď silný a odvážny

„Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník.“ (JOZUA 1:7)

Boh chce, aby sme boli úplne slobodní od strachu. Nechce, aby sme žili v trápení a nechce, aby nám strach zabránil v tom, aby sme sebavedome robili to, čo On chce, aby sme robili. Boh sa kvôli nám bude hýbať, ak sa namiesto strachu zameriame na Neho, ak namiesto hlasu strachu počúvame Jeho hlas. Keď sú naše myšlienky alebo pocity ustráchané, náš nepriateľ satan sa nás snaží odvrátiť od Boha a Jeho vôle pre náš život. Možno cítime strach v rôznych obdobiach svojho života, ale môžeme sa rozhodnúť dôverovať Bohu a ak je to nevyhnutné „urobiť to aj vystrašení“.

O tom „urobiť to aj vystrašený“ hovoril Boh do môjho srdca pred mnohými rokmi. Keď povedal Jozuovi aby sa „nebál“, varoval ho, že strach sa mu bude snažiť zabrániť v tom, čo od neho Boh chce. Boh povedal Jozuovi, aby nedovolil strachu ovládnuť ho, ale aby kráčal dopredu silný a plný odvahy.

Keď sa cítime vystrašení, prvá vec, ktorú by sme mali urobiť je modliť sa. Mali by sme sa rozhodnúť hľadať Boha až dovtedy, kým nebudeme mať istotu, že máme emocionálne a duchovné víťazstvo nad strachom. Keď to robíme, zameriavame sa na Boha namiesto toho, aby sme sa zamerali na obavy. Uctievame Ho za to, kým On je a vyjadrujeme svoje uznanie za dobro, ktoré urobil, robí a bude robiť.

Nabudúce, keď budete vo svojom živote čeliť strachu, nezabudnite byť silní, plní odvahy a hýbte sa dopredu v napĺňaní Božej vôle. Aj keď možno budete musieť urobiť niečo vystrašení, choďte do toho a keď to budete robiť, zamerajte sa na Boha namiesto strachu.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nasleduj Boží hlas a nie hlas strachu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon