Duch prosby

Duch prosby

„A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb…“ (ZACHARIÁŠ 12:10)

Podľa dnešného verša je Duch Svätý Duchom prosby, čo znamená, že je Duchom modlitby. Duch Svätý nám dáva túžbu modliť sa a to je jeden zo spôsobov, akým k nám rozpráva. Možno si neuvedomujeme ako často nás vedie modliť sa a rozmýšľať nad konkrétnou osobou alebo situáciou. Naučiť sa rozpoznať, kedy nás Boh žiada, aby sme sa modlili, si často vyžaduje čas. Toto je lekcia, ktorú som sa musela naučiť praxou.

V jeden pondelok, som začala premýšľať nad pastorom, ktorého poznám. Počas nasledujúcich troch dní som na neho neustále myslela. V stredu som uvidela jeho asistentku, keď som išla na pracovné stretnutie a hneď som sa jej opýtala, ako sa ten pastor má. Dozvedela som sa, že ten pastor bol už týždeň chorý a navyše sa aj dozvedel, že jeho otcovi diagnostikovali rakovinu, ktorá sa šíri po celom jeho tele.

V momente som si uvedomila, prečo som mala tohto pastora na srdci celý ten týždeň. Musím však priznať, že som sa za neho nemodlila, len som na neho myslela. Samozrejme, potom som ľutovala, že som premeškala vedenie Duchom Svätým, ale som si istá, že Boh si použil niekoho iného, aby sa za neho modlil a slúžil mu, kým ja som sa učila túto dôležitú lekciu o počúvaní Jeho hlasu.

Keď sa nám takéto veci stanú, nemáme byť pod odsúdením, proste sa z toho len musíme poučiť. Duch prosby žije v nás, vedie nás a hovorí k nám. Musíme aj naďalej rásť v citlivosti voči Jeho vedeniu, aby sme sa mohli modliť za druhých, keď nás On o to požiada a potom sledovať, ako Boh robí veľké veci v ich životoch.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Je lepšie sa za niekoho modliť, ako na neho len myslieť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon