Žiť slobodný od dlhov

Žiť slobodný od dlhov

Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať… – RIMANOM 13:8

Je dôležité, aby sme pochopili, že boj o naše financie je naozaj duchovným bojom. Nepriateľ nás pokúša, aby sme míňali viac, ako si to môžeme dovoliť, aby nás mohol potom držať pod tlakom a odvádzať našu pozornosť od chodenia s Bohom.

Naším cieľom by však malo byť užívanie si života, za ktorý Ježiš zomrel a ktorý nám daroval – život v spravodlivosti, pokoji a radosti v Svätom Duchu. Nemôžeme to robiť, pokiaľ sme pod tlakom a frustrovaní z finančných dlhov.

Použitím biblických princípov na spravovanie financií je však možné žiť život bez dlhov. Môj manžel Dave hovorí, že pokiaľ sa naučíme žiť v mantineloch nášho príjmu, potom nás Boh požehná, naše mantinely roztiahne a budeme mať viac. Lukáš 19:17 nám hovorí, že Boh sa teší, keď sme verní a dôveryhodní v malých veciach. Ak takí sme, tak nám dá autoritu nad väčšími vecami.

Takže nespadni do pasce skúšaním žiť „väčší“ život, aký ti Boh zveril. Zostaň bez dlhov tým, že budeš žiť v rámci svojich mantinelov… potom pozoruj, ako ich Boh rozšíri.


Modlitba

Bože, chcem vyhrať duchovný boj nad mojimi financiami, preto odmietam žiť v dlhoch. Nepadnem do pokušenia, aby som míňal na to, na čo nemám. Radšej budem verný vo vnútri mantinelov, ktoré si mi dal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon