Boh má fantastický plán pre váš život

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom [a Jeho prítomnosti] dlhé časy. ŽALM 23:6

Žalm 23 je mocná kapitola Biblie, ktorá opisuje stav, v ktorom Boh chce, aby sme neustále žili. On chce, aby sme boli chránení, vedení a utešovaní. On pred nás chce postaviť stôl požehnania priamo zoči-voči našim nepriateľom. On nás chce pomazať olejom radosti namiesto smútku. On chce, aby náš kalich požehnania neustále pretekal vo vzdávaní vďaky a chvály Jemu za Jeho dobrotu, milosrdenstvo a neutíchajúcu lásku k nám. On chce, aby sme žili každý deň, každú chvíľu v bezpečí Jeho prítomnosti.

Všetky tieto „želania“ sú súčasťou dobrého Božieho plánu pre každého z nás. Bez ohľadu na to, ako hlboko sme mohli klesnúť, chce nás obnoviť, aby sme boli bližšie k Nemu a mohli vstúpiť do toho správneho a dokonalého plánu, ktorý má pre naše životy.

Každému z nás by prospelo, keby sme si povedali viackrát denne: „Boh má s mojim životom fantastický plán. Chcem pre seba všetko to, čo chce aj On. Prijímam Jeho lásku a Jeho dobrotu v mojom živote. Budem chodiť a žiť v Pánovej prítomnosti.“


Pamätajte, že najdôležitejšou vecou pri prijímaní Božích požehnaní nie je naša veľká viera, ale Jeho veľká vernosť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon