Krása závislosti

Krása závislosti

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa (hojnosť) ovocia, pretože bezo mňa [odrezaný od vitálneho spojenia so Mnou] nič nemôžete činiť. Ján 15:5

Bola som veľmi nezávislou osobou a Boh začal ku mne rozprávať Slovo z Jána 15:5 hneď na začiatku mojej cesty s Ním. Keď sme pod Božou mocou, zažijeme úplnú závislosť na Ňom. Viera spôsobí, že sa úplne spoliehame na Boha, dôverujeme Jeho sile, múdrosti a dobrote.

Opierame sa o Neho, spoliehame sa na Neho a sme úplne závislí na Ňom, pričom zo seba zoberieme všetko, čo nás ťaží a zložíme to na Neho. Bez Božej pomoci nemôžeme vo svojom živote nič zmeniť. Nemôžeme zmeniť seba, nášho manželského partnera, našu rodinu, našich priateľov a ani naše okolnosti. Naozaj, bez Neho nemôžeme urobiť nič.

Stratíme pokoj a radosť ak nedovolíme, aby bol Boh Bohom. Snažíme sa prísť na veci, ktoré si ani nevieme predstaviť vo svojej mysli. Nič však nie je príliš ťažké alebo príliš úžasné pre Boha, ale pre nás je veľmi veľa vecí príliš ťažkých. S pomocou a vedením Ducha Svätého môžeme dorásť na miesto, kde budeme odpočívať v pravde, že poznáme Toho, ktorý pozná všetky odpovede, aj keď my nie… a môžeme Mu dôverovať!


Je tak oslobodzujúce povedať: „Pane, neviem, čo mám robiť a aj keby som to vedel/a, nedokázal/a by som to. Moje oči sú však uprené na Teba. Budem čakať a pozorovať, ako to Ty dáš do poriadku.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon