Modlitby prosby a vytrvalosti

Modlitby prosby a vytrvalosti

„… nemáte, pretože si neprosíte.“ (JAKUB 4:2)

Boh nám poskytol jednoduchý spôsob ako mať veci, po ktorých túžime, bez toho, aby sme sa museli snažiť ich získať. Dnešný verš hovorí, že určité veci nemáme, pretože o nich Boha neprosíme. Modlitba nemôže byť vypočutá, ak sa nikto nemodlí, preto sa potrebujeme modliť a prosiť. Druh modlitby, ktorú sa modlíme keď prosíme, sa nazýva modlitba prosby. Tento druh modlitby je dôležitý, pretože Boh neurobí na zemi nič, pokiaľ sa niekto nemodlí a neprosí. Vidíte, spolupracujeme s Ním prostredníctvom modlitby. Modlitba v jednoduchosti znamená, že s Ním spolupracujeme a spoločne pracujeme v duchovnej oblasti, aby sa stali určité, konkrétne veci v prirodzenej oblasti. Modlitba prinesie moc neba na zem.

Ak na naše modlitby neprichádza odpoveď, možno prosíme o niečo, čo nie je Božou vôľou pre nás. Boh tiež môže čakať s odpoveďou, pretože On rozvíja našu vieru a pomáha nám budovať naše duchovné svaly, keď sa učíme vytrvalosti a trpezlivosti.

Potrebujeme prosiť Boha a oznamovať Mu naše prosby namiesto toho, aby sme sa snažili niečo robiť svojou vlastnou silou. Tiež potrebujeme dôverovať Jeho múdrosti v tom, kedy a ako On odpovie. Modlitby otvoria dvere, aby Boh mohol pracovať, ale naša snaha robiť niečo vlastnou silou nás len frustruje a prekáža Bohu. On čaká na nás, kým začneme prosiť a dôverovať Jeho spôsobom a načasovaniu. Keď to urobíme, Boh bude mocne pracovať v náš prospech.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh chce pre teba urobiť oveľa viac než si vieš predstaviť, takže začni prosiť odvážne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon