Nebuď vševediaci

Nebuď vševediaci

„Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.“ (ŽALM 18:31)

Pravda z Božieho písaného Slova nás udržiava stabilnými v búrkach života. Môžeme očakávať, že skrze Jeho písané Slovo Ho budeme počuť. Aj keď Jeho Slovo nehovorí konkrétne o podrobnostiach našej situácie, hovorí o Božom srdci a uisťuje nás, že On sa o nás vždy postará a pripraví pre nás cestu.

Slovo vyučuje, že naše poznanie je rozdrobené, neúplné a nedokonalé. Podľa 1. Korinťanom 13:9 poznáme len „sčasti“ (SEB). Toto mi hovorí, že v našom živote nikdy nebude čas, kedy môžeme povedať: „Viem všetko, čo potrebujem vedieť.“ Choďte k Bohu v pokore a buďte hladní učiť sa z Jeho Slova. Denne Ho žiadajte, aby vás naučil, čo by ste mali robiť v každej situácii.

Prijmite Ducha Svätého ako svojho Učiteľa, aby vás mohol každý deň viesť k celej pravde (pozri Ján 16:13). Prezradí vám veci, ktoré by ste sami nikdy nedokázali zistiť. Rozhodla som sa, že sa budem učiť celý život a to isté vrelo odporúčam aj vám.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nebuď vševediaci, popros Boha, aby ťa naučil to, čo sa dnes potrebuješ naučiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon