Oneskorenie nie je odmietnutie

Oneskorenie nie je odmietnutie

„V tvojej ruke sú moje časy. Vytrhni ma z ruky mojich nepriateľov a z moci tých, ktorí ma prenasledujú.“ (ŽALM 31:16)

Keď sa modlíme, nie vždy hneď dostaneme odpovede. Niekedy musíme čakať dlhšie, ale to nevyhnutne neznamená, že Boh hovorí „nie“ našej prosbe. Je veľmi dôležité dôverovať Božiemu načasovaniu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú nás a našich životov. Možno ste dlho čakali na prielom v niečom, za čo ste sa modlili a to, že Boh mlčal, prinieslo zmätok do vášho života. Pamätajte si, že Boh nie je pôvodcom zmätku. On chce, aby ste Mu dôverovali, nie aby ste boli zmätení.

Mnohé oneskorenia sú „božské meškania“. Sú vytvorené Bohom, aby v nás vykonal prácu, ktorú je potrebné vykonať. Ak pokračujeme a verne slúžime Bohu aj v časoch temnoty, rozvíjame si silný zbožný charakter. Spomeňte si na Jozefa, ktorý čakal trinásť rokov, aby videl odpoveď na svoje modlitby. Alebo Abrahám, ktorý čakal dvadsať rokov. Keby sa vzdali, nikdy by sa nedočkali odmeny za svoju vernosť Bohu. Boh vám svoju odpoveď nemusí dať hneď, ale On nikdy nepríde neskoro. Získať veci, ktoré pre nás stoja zato, zvyčajne trvá dlhšie a ťažšie ako sme si mysleli. Boh však presne vie, čo robí a chce, aby ste plne dôverovali Jeho načasovaniu.

Boh zasľubuje, že nás oslobodí od našich nepriateľov, ale kým čakáme, potrebujeme sa za nich modliť a byť požehnaním pre toľkých ľudí, pre koľkých len môžeme byť. Boh pracuje, kým vy čakáte!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nauč sa čakať v pokoji, inak môžeš byť veľkú časť svojho života nešťastný.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon