Priateľstvo nám dáva odvahu

Priateľstvo nám dáva odvahu

„Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ (ŽIDOM 4:16)

Keď začneme rozumieť nášmu priateľstvu s Bohom a uvidíme sami seba ako Jeho priateľov, naše modlitby sa stanú plné Ducha, plné viery a oveľa odvážnejšie. Ježiš rozprával v Lukášovi, kapitole 11, príbeh hneď po tom, ako učil svojich učeníkov modliť sa modlitbu, ktorú nazývame „Otčenáš“. Môžeme sa domnievať, že príbeh použil na vysvetlenie svojej lekcie modlitby. Povedal: „Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje.“ (Lukáš 11:5-8).

Všimnite si, že muž, ktorý niečo potrebuje, to dostane len „pre jeho dotieravosť“. „Dotieraví“ môžeme byť len k svojim priateľom – pretože priateľstvo nás robí odvážnymi a čím viac rastieme a napredujeme v priateľstve s Bohom, tým odvážnejší a istejší môžeme byť, keď sa k Nemu približujeme.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nezabudni sa modliť s rovnakou vášňou a intimitou, ktoré máš vyhradené len pre svojich najbližších priateľov.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon