Skrytá modlitba

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. MATÚŠ 6:6

Aj keď sú niektoré modlitby verejné alebo skupinové, väčšinou nášho modlitebného života tvoria skryté modlitby na tajnom mieste.

„Skrytá modlitba“ znamená, že nehovoríme každému, koho poznáme o našich osobných skúsenostiach s modlitbou a o tom, koľko sa modlíme. Modlíme sa za obavy a ľudí, ktorých nám Boh kladie do srdca a svoje modlitby držíme medzi nami a Ním, pokiaľ nemáme naozaj dobrý dôvod konať inak. Odmietame predvádzať svoje modlitby, aby sme zapôsobili na iných.

Aby sa modlitba mohla správne nazvať „skrytou modlitbou“, musí vychádzať z pokorného srdca, ako to dokazuje aj modlitba opovrhovaného mýtnika v Lukášovi 18:10-14. Ponížil sa, sklonil hlavu a potichu, s pokorou prosil Boha, aby mu odpustil. V reakcii na jeho úprimnosť bol v okamihu vymazaný jeho celoživotný hriech.

Boh nám nedal veľa zložitých, ťažko nasledovateľných inštrukcii na modlitbu. Rozhovor s Bohom je jednoduchý a účinný spôsob, ako sa k Nemu priblížiť.


Budujte svoj vzťah s Bohom tým, že s Ním budete tráviť čas každý deň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon