Slovo poznania

Slovo poznania

„… inému však podľa toho istého [Svätého] Ducha slovo poznania.“ (1.KORINŤANOM 12:8)

Slovo poznania funguje veľmi podobne ako slovo múdrosti. Existuje niekoľko rôznych interpretácii slova poznania, ale väčšina sa zhoduje v tom, že funguje vtedy, keď Boh zjavuje jednotlivcovi niečo o tom, čo On robí v situácii a ten, ktorý prijíma slovo poznania to prirodzene nemôže vedieť.1

Niekedy, keď k nám Boh rozpráva a dáva nám nejaké poznanie o iných ľuďoch vieme, že s nimi nie je niečo v poriadku alebo vieme, že musia urobiť určitú vec v konkrétnej situácii. Nikdy by sme nemali nikomu vnucovať tento druh nadprirodzeného poznania. Namiesto toho, by sme to mali prezentovať pokorne a nechať Boha, aby ich presvedčil. Niekedy všetko, čo Boh chce, aby sme robili, je len sa modliť za jednotlivcov.

Hoci sa slovo poznania často používa ako nástroj služby na pomoc iným, je veľmi cenné aj v našom osobnom živote. Napríklad, tento dar často funguje keď niečo stratím alebo neviem kde som to dala. Zdá sa, že to nikde nemôžem nájsť a zrazu mi Duch Svätý dá mentálny obraz, myšlienku alebo slovo o tom, kde to je. Toto je praktický príklad toho, ako mi On dáva poznanie, ktoré prirodzene nemám a ako môže slovo poznania pôsobiť aj vo vašom osobnom živote.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Vzdelanie je dobré, ale Božie poznanie je oveľa lepšie, takže sa uisti, že sa na Neho spoliehaš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon