Uchop Božiu víziu o víťazstve pre svoj život!

Uchop Božiu víziu o víťazstve pre svoj život!

Ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať a uskutočňovať ich, Hospodin ťa ustanoví za hlavu, nie za chvost. Budeš vystupovať čoraz vyššie a nebudeš upadať. —5. MOJŽIŠOVA 28:13

Videla som zopár veľkých víťazstiev vo svojom živote. Boh ma oslobodil z mnohých starých hriechov, poviazaní a zlozvykov. Ten pocit slobody, ktorý som zažívala, je absolútne úžasný. Boh chce, aby ho zažíval každý z nás.

Stále mám boje, ktoré potrebujem vyhrať a prekážky, ktoré potrebujem prekonať. Som si istá, že aj ty. Povzbudzujem ťa však, aby si si dnes vybral jednu vec, na ktorej by si chcel pracovať.

Potom sa viď, ako už dnes žiješ víťazne prostredníctvom Krista. Rozmýšľaj, ako vyzerá tvoj život plný slobody.

Ako motiváciu použijem 5. Mojžišovu 28:13. Povzbudzujem ťa, aby si si prečítal celú kapitolu. V podstate sa tu hovorí o tom, že ak poslúchaš Boha, tak ťa požehná, ale ak neposlúchaš Boha, tak budeš prekliaty. Je to silná motivácia, súhlasíš?

Rada zdolávam veci s Bohom a nedovolím nepriateľovi, aby ma ovládal. Myslím si, že najvzrušujúcejšia cesta v živote je jednoducho povedať: „Bože, chcem sa zmeniť. Chcem sa Ti páčiť.“

Ak budeš takto zmýšľať, tak môžeš byť vyslobodený z jednej, potom z druhej aj tretej veci, až si uvedomíš, že kráčaš v autorite, ktorú máš v Kristovi.

Neži svoj život bez nadšenia z rastu a zmeny, inak minieš tie dobré veci, ktoré môže Boh prostredníctvom teba urobiť.

Nájdi si chvíľu a predstav si, akým by si chcel byť a žiadaj si slobodu od Boha. Každý deň spolu s Bohom dokážeš čokoľvek!


Modlitba

Bože, verím, že môžem zažiť slobodu. Vidím sa dnes, v Tebe, ako slobodná bytosť. Zmocni ma, aby som žil tak, aby som sa Ti páčil a kráčal v autorite, ktorú si mi Ty dal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon