Vedený Duchom Svätým k modlitbe

Ale vy, milovaní, vzdelávajte [založení] sa vo svojej najsvätejšej viere [robte pokroky, stúpajte vyššie a vyššie] a modlite sa v Duchu Svätom. JÚDA 20

Tak, ako nám hovorí Efezanom 6:18, že sa máme modliť vždy všetkými druhmi modlitby, aj Júda ním hovorí, že naše modlitby majú byť „v Duchu Svätom“. Apoštol Pavol nám v Rimanom 8:26 hovorí, že keď sa nevieme modliť, Duch Svätý vie, ako sa modliť aj v našej slabosti a pomôže nám.

Je to Duch Svätý v nás, ktorý nás nabáda a vedie k modlitbe. Namiesto odkladania modlitby, môžeme sa naučiť poddať sa vedeniu Ducha hneď, ako to pocítime. Je to súčasť nášho učenia sa modliť všetkými druhmi modlitby a za každých okolnosti, nech už sme kdekoľvek a nech už robíme čokoľvek.

Našim mottom môžu byť slová starej duchovnej piesne: „Vždy, keď cítim pohyb Ducha v mojom srdci, budem sa modliť.“ Ak vieme, že sa môžeme modliť kedykoľvek a kdekoľvek, nebudeme sa cítiť ďaleko od Boha a nebudeme mať pocit, že musíme čakať na správny okamih alebo správne miesto na modlitbu.

Keď sme vedení Duchom Svätým, môžeme si byť istí, že naše modlitby dosahujú Boží trón a budú vypočuté.


Požiadajte Ducha Svätého, aby sa zapojil do všetkého, čo robíte. On je Pomocník a čaká, kým Ho o to vy požiadate.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon