Zaujmite Svoju Pozíciu

Zaujmite svoju pozíciu

A Jozafat sa sklonil tvárou k zemi, a všetok Júda i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom klaňajúc sa Hospodinovi. 2.Paralipomenom 20:18 (ROH)

V 2. Paralipomenom 20:18, kráľ, judský ľud i obyvatelia Jeruzalema padli tvárou k zemi, klaňali sa a uctievali, keď počuli Pánove nariadenia. Pozícia uctievania Boha im pomáhala pripraviť sa na boj. Ak aj vy ste práve v boji, dôrazne vás žiadam, aby ste vymenili všetky starosti za uctievanie. Pokľaknutie v úcte pred Bohom alebo iný druh uctievania, je bojová pozícia a kľúč k duchovnej sile.

„Chváliť“ Boha bolo definované ako pripisovať Mu slávu, ktorá patrí Jeho menu. Je to hovoriť a spievať o dobrote, milosti a veľkosti Boha. „Uctievanie“ bolo definované ako prejavovať úctu a slúžiť. Vo všeobecnosti to možno považovať za priame uznanie Boha. Uznanie Jeho prirodzenosti, vlastnosti, ciest, nárokov, či už vyjadrením nášho srdca skrze chválu a vďaku alebo skutkom vykonanom v tomto uznaní.

S Božou pomocou sa môžeme naučiť bojovať Jeho spôsobom, nie svetským spôsobom. Našou bojovou pozíciou je uctievanie a toto je pozícia, ktorá nás približuje k Bohu. Každý boj bojujeme s chválou a uctievaním vo svojom srdci, a veríme, že Boh bude pracovať v našom živote a okolnostiach.


Keď uctievame Pána, uvoľňujeme emocionálnu a mentálnu záťaž, ktorá nás ťaží. Je pohltená Božou ohromnosťou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon