Zmeň svoje myslenie o strachu

Neboj sa [nie je nič, čoho by si sa mal báť], lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou [víťaznou] spásonosnou pravicou. IZAIÁŠ 41:10

S Božou pomocou môžete prejsť od krčenia sa v strachu k prekonaniu strachu tým, že zmeníte spôsob svojho zmýšľania. Biblia o tom hovorí ako o obnove mysle (Rimanom 12:2). Jednoducho povedaní, môžeme sa naučiť myslieť inak. Skúsenosti alebo ľudia z našej minulosti vás možno naučili báť sa, ale Božie Slovo vás môže naučiť prekonať tento strach. Môžete sa naučiť byť odvážni, smelí a sebavedomí.

Nedovoľte, aby strach z niečoho bránil vášmu úspechu a radosti v každodennom živote. Strach má veľký tieň, ale samotný strach je v skutočnosti veľmi malý. Strach prináša do vášho života zbytočné trápenie. Keď cítite strach, nemusíte sa zastaviť a ani vrátiť sa späť. Boh je s vami a preto, že je s vami, môžete cítiť strach a aj tak urobiť to, čo je potrebné.

Namiesto toho, aby ste si mysleli, že niečo nedokážete, pretože máte strach, rozhodnite sa, že splníte svoj cieľ a zdoláte výzvu, ktorá je pred vami. Môžete mať myšlienky strachu, ale Duch Svätý môže zmeniť vaše myslenie o strachu. Strach sa zdá ako monštrum, je však ten, ktorý rýchlo ustúpi, ak je konfrontovaný s pravdou Božieho Slova. Strach je ako školský tyran: tlačí na všetkých okolo dovtedy, kým sa mu niekto nepostaví a nezatlačí na neho.


Keď máme strach, že budeme trpieť, už vlastne trpíme, kvôli tomu, že sa bojíme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon