Živeti sa Božijim mislima, voljom i emocijama

Živeti sa Božijim mislima, voljom i emocijama

‘’Ne dajte svoje udove grehu za oruđe nepravednosti. Nego, dajte sebe Bogu kao oživeli iz mrtvih I svoje udove dajte Bogu za oruđe pravednosti.’’ Rimljanima 6:13

Bog je svakog od nas stvorio sa duhom, dušom i telom. Kao vernici, treba da razumemo da duša sadrži naš um, volju i emocije. Zato što je puna sebe i ne želi da se pokorava Svetom Duhu, duša mora da bude pročišćena.

Zato što imamo slobodnu volju, naš um nam govori šta da mislimo, ali naše misli nisu nužno Božije misli.

Naša volja nam diktira šta želimo, čak i kada je to u sukobu sa onim što On ima za nas.

Naše emocije određuju naša osećanja, ali u Hristu naša srca treba da se pokore samo Bogu i Njegovoj Reči.

Bog želi da naše misli, želje i osećanja zamenimo Njegovim. Ne možemo živeti u pobedi nad grehom dok to ne učinimo.

Počni tako što ćeš reći Bogu da želiš da On ima svoj put u tvojoj duši. U poslanici Rimljanima 6 glava, Pavle nas poziva da ‘’ponudimo’’ sebe Njemu. Danas donesi odluku da nećeš svoju dušu koristiti za sebe, već da ćeš celog sebe ponuditi Bogu.

Kako je duša pročošćena, ona uči da nosi Božije misli, želje i osećanja, tada ćeš postati moćan kanal za Njegovu slavu.


Početak molitve

Gospode, moj um, volja i emocije se ponekad bune protiv Tvoje Reči, ali ja ne želim tako više da živim. Oče, dajem ti svoju dušu, znajući da me možeš očistiti i iskoristiti da bi ostvario Tvoju volju.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon