Živeti bez dugova

Živeti bez dugova

‘’Nikom ništa ne dugujte – osim da volite jedan drugoga. Jer ko voli drugoga, ispunio je Zakon.’’ Rimljanima 13:8

Važno je da razumemo da je borba za naše finansije, zaista, duhovna borba. Neprijatelj nas tera da trošimo više nego što možemo sebi da priuštimo, na taj način nas drži pod pritiskom i odvraća nas od našeg hoda sa Bodom.

Naš cilj treba da bude da uživamo u životu koji nam je Isus dao – život pravednosti, mira i radosti u Svetom Duhu. Ne možemo to ostvariti ukoliko smo pod pritiskom i uznemireni zbog finansija.

Moguće je živeti bez finansijskih dugova ako koristimo biblijske principe za raspolaganje novcem. Moj muž, Dejv, kaže da ukoliko naučimo da živimo unutar sopstvenih granica, ili naših prihoda, Bog će nas blagosloviti, naše granice će se proširiti i imaćemo više. Evanđelje po Luki 19:17 nam govori da je Bog zadovoljan kada smo verni i pouzdani u malim stvarima. Kada smo verni u malim, Bog će nam dati autoritet i nad većim stvarima.

Zato ne upadaj u zamku pokušavajući da živiš ‘’više’’ od onoga koliko ti je Bog poverio. Ako živiš unutar svojih granica nećeš upasti u dugove…a Bog će ih proširiti.

Početak molitve:

Bože, želim da pobedim u duhovnoj borbi za moje finansije, zato odbijam da živim u dugovima. Neću popustiti u iskušenju da trošim više nego što imam. Umesto toga, biću veran granicama koje si mi Ti dao.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon