Koristi svoj autoritet!

‘’Eto, dao sam vam vlast da gazite zmije i škorpije, i nad svakom neprijateljskom silom – i ništa vam neće nauditi.’’ Luka 10:19

Isus nije obećao da se nikada nećemo suočiti sa stesnim situacijama. U Jovanu 16:33 kaže ‘’U svetu imate nevolju, ali budite hrabri – ja sam pobedio svet.’’ Drugi deo kaže da možemo da budemo u miru jer je On pobedio svet.

Ovaj stih nas uči da ne moramo da budemo pod stresom na način na koji su ljudi iz sveta. Budući da je Isus lišio svet svoje moći da nam naudi, možemo mirno i samouvereno da pristupamo izazovima sa kojima se suočavamo u životu.

Luka 10:19 kaže ‘’dao sam vam vlast da gazite zmije i škorpije, i nad svakom neprijateljskom silom – i ništa vam neće nauditi.’’ Ovde nam Isus govori da nas je On opremio da pobedimo svet baš kao što je i On.

Iako ćemo se suočiti sa stresnim sitiacijama sa kojima neće uvek biti lako nositi se, Isus nas uvereva da nas ništa ne može pobediti ako postupamo na pravi način – Njegov način. Iskoristi autoritet koji i maš u Hristu i nadvladaj svoje prepreke!

Početak molitve:

Bože, primam autoritet i moć koje si mi dao u Hristu. Pokaži mi kako da koračam u Tvom autoritetu i da prevaziđem nevolje ovog sveta baš kao što je Isus to učinio.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon